MỚI CẬP NHẬT
XEM NHIỀU

Hàm Len là gì? Cách dùng hàm LEN trong Excel chuẩn nhất

Giới thiệu hàm LEN và hướng dẫn cách dùng hàm LEN chi tiết cho người mới bắt đầu. Những lưu ý quan trọng khi dùng hàm LEN trong Excel!

Hàm LEN là một trong những hàm cơ bản và cực kỳ quan trọng trong Microsoft Excel. Dù bạn là một người mới bắt đầu sử dụng Excel hay đã có kinh nghiệm, nhưng việc hiểu rõ về hàm LEN và cách sử dụng nó có thể giúp bạn tối ưu được quá trình làm việc và phân tích dữ liệu trong bảng tính của mình.

Trong bài viết này, techtuts sẽ tìm hiểu về hàm LEN là gì, cú pháp của nó, và cách sử dụng nó để thực hiện các công việc liên quan đến xử lý văn bản trong Excel.

Hàm LEN trong phần mềm Excel là gì?

Giới thiệu về hàm LEN chi tiết trong Excel là gì

Hàm LEN trong Excel là một hàm tính toán được sử dụng để đếm số ký tự (bao gồm cả ký tự khoảng trắng) trong một chuỗi văn bản. Bạn có thể sử dụng hàm LEN để kiểm tra xem một chuỗi văn bản có đủ dài hay không để đáp ứng một điều kiện nào đó.

Khi bạn làm việc với dữ liệu văn bản lớn, hàm LEN có thể giúp bạn phân tích và xác định đặc điểm của các chuỗi văn bản, ví dụ như đếm số từ trong một đoạn văn. Tóm lại, Sử dụng hàm LEN có thể giúp bạn tối ưu hóa công việc trong Excel bằng cách tự động tính toán độ dài của chuỗi thay vì phải đếm thủ công từng ký tự.

Cú pháp hàm LEN trong phần mềm Excel

Cú pháp dùng hàm LEN đơn giản nhất trong Excel

Hàm LEN trong Excel được sử dụng để đếm số ký tự trong một văn bản, chuỗi hoặc giá trị trong một ô.

Cú pháp của hàm LEN như sau: "=LEN(text)"

 • text: Đây là đối số bắt buộc và là văn bản, chuỗi hoặc giá trị mà bạn muốn đếm số ký tự. Đối số này có thể là một giá trị cụ thể, một ô chứa văn bản hoặc một chuỗi văn bản bất kỳ.

Ví dụ: Nếu bạn có một ô (ví dụ: A1) chứa văn bản "Hello!" và bạn muốn biết có bao nhiêu ký tự trong chuỗi này, bạn có thể sử dụng hàm LEN như sau: “=LEN(A1)”

Kết quả sẽ là 6, vì chuỗi "Hello!" chứa 6 ký tự.

Hướng dẫn dùng hàm LEN cơ bản trong Excel

Hãy tuân theo các bước hướng dẫn sau đây để có thể dùng hàm LEN chính xác nhất:

Bước 1: Khởi động phần mềm Excel và tạo một bảng tính mới hoặc mở một bảng tính đã tồn tại.

Mở trang excel mới để bắt đầu sử dụng hàm LEN

Bước 2: Nhập dữ liệu muốn chuyển vào ô hoặc mở dữ liệu có sẵn. Ví dụ, hãy nhập chuỗi văn bản "Xin Chào Việt Nam" vào ô A2 của bảng tính.

 • Chọn một ô trống để hiển thị kết quả của hàm LEN. Ví dụ, bạn có thể chọn ô B2 để hiển thị số ký tự.
 • Nhập công thức sau vào ô bạn đã chọn (trong trường hợp này, ô B2): “=LEN(A2)”

Cách sử dụng hàm LEN để đếm số ký tự trong chuỗi văn bản

Bước 3: Sau khi nhập được hàm LEN, nhấn Enter. Kết quả sẽ hiển thị trong ô bạn đã chọn (ở đây là ô B2). Trong trường hợp này, kết quả sẽ là 18, vì chuỗi "Xin Chào Việt Nam" có 18 ký tự.

Nếu bạn muốn đếm số ký tự trong một chuỗi văn bản khác, chỉ cần thay đổi đối tượng của hàm LEN trong công thức tương ứng.

Áp dụng thành công hàm LEN để đếm số ký tự trong Excel

Chú ý rằng hàm LEN không chỉ đếm ký tự mà còn bao gồm cả khoảng trắng và ký tự không hiển thị.

Cách dùng hàm LEN kết hợp với các hàm thông dụng

Dưới đây là những cách bạn có thể kết hợp hàm LEN với các hàm thông dụng khác:

Kết hợp với hàm LEN với hàm SUM

Các bước thực hiện đơn giản kết hợp hàm LEn với hàm SUM trong excel:

 • Bước 1: Khởi động phần mềm Excel và mở file muốn chuyển đổi
 • Bước 2: Chọn vùng nội dung muốn đếm ký tự
 • Bước 3: Để đếm ký tự nội dung theo cột bạn nhập hàng như sau: “SUM=(Len(Text1);Len(Text2);Len(Text3))”

Ví dụ kết hợp hàm len với hàm sum đếm ký tự

Kết hợp với hàm LEN với hàm TRIM

Nếu như dữ liệu của bạn đang bị thừa quá nhiều khoảng trắng và gạch đầu dòng nhưng bạn không biết cách đếm ký tự sao cho chuẩn nhất. Làm theo các bước dưới đây:

 • Bước 1: Mở file dữ liệu muốn đếm số thứ tự trong Excel
 • Bước 2: Kết hợp hàm TRIM với hàm LEN như sau: “=LEN(TRIM(text))” sau đó nhấn Enter để nhận kết quả đếm số ký tự

Hướng dẫn đếm số ký tự kết hợp hàm TRIM với LEN

Kết hợp với hàm LEN với hàm SUBSTITUTE

Nếu bạn chỉ muốn đếm nguyên ký tự và bỏ qua khoảng trắng bạn có thể thực hiện kết hợp hàm LEN với hàm Substitute như sau:

Bước 1: Mở dữ liệu mà bạn muốn đến ký tự trong Excel

Bước 2: Để đếm ký tự và bỏ qua khoảng trắng bạn sử dụng hàm sau: “=Len(Substitute(C2;" ";""))”

Trong đó:

 • C2: là dữ liệu muốn đếm ký tự
 • " ": là những khoảng trống có trong dữ liệu
 • "": là thay thế khoảng trống bằng không có khoảng trống

Kết hợp hàm LEN với Substitute loại bỏ khoảng trống

Kết hợp với hàm LEN với hàm LEFT và SEARCH

Nếu ô dữ liệu của bạn đang có những ký tự mặc định và bạn muốn đếm các ký tự bên trái thì bạn có thể kết hợp hàm Len trong Excel với hàm Left và Search như sau:

Bước 1: Mở Excel chọn “New” nếu như bạn muốn nhập mới dữ liệu. Chọn “File” chọn tiếp “open” nếu như bạn đã có file dữ liệu sẵn

Bước 2: Tại cột muốn đếm ký tự nhập hàm sau: “=Len(Left(Text;Search(Find_Text;Within_Text;Star_Num))”

Trong đó:

 • Text: là dữ liệu muốn đếm ký tự
 • Find_Text: Ký tự muốn tìm kiếm trong dữ liệu
 • Within_Text: ô dữ liệu muốn tìm kiếm
 • Star_Num: Đếm bắt đầu ký tự số mấy

Kết hợp hàm LEn với hàm Left và Search

Kết hợp với hàm LEN với hàm RIGHT và SEARCH

Hàm LEN kết hợp với hàm Right và Search tương tự với bạn kết hợp hàm LEN với hàm Left. Chỉ cần bạn thay đổi “Left” sang “right” là được công thức đếm ký tự bên phải ký tự mặc định.

Hàm này sẽ có công thức như sau: “=Len(Right(Text;Search(Find_Text;Within_Text;Star_Num))”

kết hợp hàm Len với hàm Right để đếm ký tự bên phải ký tự mặc định

Những lưu ý khi sử dụng hàm LEN trong Microsoft Excel

Khi sử dụng hàm LEN trong Excel, có một số lưu ý quan trọng trước khi bạn thực hiện hàm LEN để không xảy ra nhiều sai sót:

 • Hàm LEN trả về số ký tự, không phải số từ hoặc số từ được tạo từ các ký tự. Điều này có nghĩa rằng nó chỉ tính toán số lượng ký tự trong một chuỗi, bao gồm cả các ký tự trắng, dấu cách và ký tự đặc biệt.
 • Hàm LEN không phân biệt chữ hoa và chữ thường. Nó tính toán số lượng ký tự mà không phân biệt chữ hoa và chữ thường. Ví dụ, 'ABC' và 'abc' sẽ có cùng một độ dài.
 • Hàm LEN trả về giá trị 0 nếu ô trống hoặc nếu đối tượng là một giá trị lỗi. Do đó, nếu bạn sử dụng hàm LEN trên một ô trống hoặc một ô chứa lỗi, nó sẽ trả về 0.
 • Hàm LEN có thể được sử dụng để kiểm tra một ô có rỗng hay không. Bạn có thể sử dụng hàm LEN để kiểm tra một ô có dữ liệu hay không bằng cách so sánh với 0
 • Hàm LEN không xem xét khoảng trắng dư thừa ở đầu và cuối. Điều này có nghĩa là nếu bạn có một ô với nhiều khoảng trắng ở đầu và cuối, hàm LEN sẽ trả về độ dài của chuỗi đó mà không xóa bỏ khoảng trắng dư thừa. Để loại bỏ khoảng trắng dư thừa, bạn cần sử dụng hàm TRIM.

Khi sử dụng hàm LEN, hãy xem xét cẩn thận các đặc điểm của dữ liệu và mục tiêu của bạn để đảm bảo rằng nó phù hợp và không bị ảnh hưởng bởi các ký tự trắng hoặc lỗi không mong muốn.

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về hàm LEN trong Excel và cách sử dụng nó. Hàm LEN là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn đếm số ký tự trong một văn bản. Qua cú pháp đơn giản và ví dụ minh họa, bạn có thể dễ dàng áp dụng hàm này vào các tình huống thực tế trong công việc hoặc dự án cá nhân. Hy vọng rằng thông qua hướng dẫn này, bạn đã nắm vững cách sử dụng hàm LEN và có thêm kiến thức để tận dụng sức mạnh của Excel trong công việc hàng ngày của mình.

Cùng chuyên mục:

Cách chuyển file Excel sang PDF không mất phí dễ dàng nhất

Cách chuyển file Excel sang PDF không mất phí dễ dàng nhất

Chuyển file Excel sang PDF nhanh nhất trên phần mềm Excel: Chọn FILE => chọn…

Cách tách tên trong Excel bằng hàm và sử dụng tính năng

Cách tách tên trong Excel bằng hàm và sử dụng tính năng

Hướng dẫn cách tách tên trong Excel bằng nhiều hàm khác nhau, tách tên và…

Cách tạo dấu tích trong Excel dễ dàng và nhanh chóng

Cách tạo dấu tích trong Excel dễ dàng và nhanh chóng

Dấu tích trong Excel là ký hiệu dùng để đánh dấu, có nhiều cách tạo…

Hướng dẫn kẻ dòng trong Word đơn giản cho người mới

Hướng dẫn kẻ dòng trong Word đơn giản cho người mới

Thêm đường kẻ dòng trong Word bằng cách nhân 3 lần phím “___” thêm đường…

Cách dùng hàm Random trong Excel tạo số ngẫu nhiên

Cách dùng hàm Random trong Excel tạo số ngẫu nhiên

Sử dụng hàm Random trong Excel để tạo các số ngẫu nhiên trong Excel với…

Hàm TRIM trong Excel là gì? Cách dùng hàm TRIM cực đơn giản

Hàm TRIM trong Excel là gì? Cách dùng hàm TRIM cực đơn giản

Hàm TRIM trong Excel dùng để loại bỏ các khoảng trống dư thừa không cần…

Hướng dẫn sử dụng hàm trừ trong Excel dễ hiểu nhất

Hướng dẫn sử dụng hàm trừ trong Excel dễ hiểu nhất

Hàm trừ trong Excel là một hàm đơn giản và dễ thực hiện nhưng lại…

Cách dùng hàm MID trong Excel lấy ký tự chính xác và đơn giản

Cách dùng hàm MID trong Excel lấy ký tự chính xác và đơn giản

Giới thiệu về hàm MID trong Excel là hàm cắt chuỗi ký tự ở giữa…

Top