MỚI CẬP NHẬT
XEM NHIỀU

Hàm Find trong Excel là gì? Cách sử dụng hàm FIND kèm ví dụ

Hướng dẫn sử dụng hàm FIND trong Excel đơn giản và tiết kiệm thời gian nhất. Cú pháp thực hiện hàm FIND: FIND(find_text, within_text, [start_num])

Khi làm việc với dữ liệu trong Microsoft Excel, việc tìm kiếm các thông tin cụ thể trong bảng tính là một điều khó khăn của nhiều người. Đôi khi, chúng ta cần phải xác định vị trí cụ thể của một chuỗi ký tự hoặc một từ khóa trong một dãy dữ liệu lớn.

Để tìm kiếm dữ liệu nhanh nhất bạn nên sử dụng hàm FIND trong Excel, Bài viết dưới đây của techtuts sẽ tổng hợp những kiến thức liên quan đến hàm Find.

Hàm FIND trong Excel dùng để làm gì?

Tìm hiểu thông tin cơ bản về hàm Find

Hàm FIND trong Excel được sử dụng để tìm vị trí của một chuỗi ký tự cụ thể trong một chuỗi ký tự khác. Người dùng có thể xác định vị trí của một chuỗi ký tự cụ thể trong một dãy dữ liệu và thực hiện thao tác xử lý dữ liệu tương ứng.

Hàm FIND giúp bạn tìm kiếm thông tin cụ thể trong một bảng tính phức tạp và có thể kết hợp với các hàm khác để thực hiện các dữ liệu phức tạp hơn, chẳng hạn như tìm kiếm và trích xuất dữ liệu dựa trên các điều kiện cụ thể trong trang tính.

Cú pháp cơ bản của hàm FIND trong Excel

Dưới đây là cú pháp cơ bản của hàm FIND trong Excel giúp bạn thực hiện lọc và tìm kiếm dữ liệu văn bản cụ thể:

FIND(find_text, within_text, [start_num])

Trong đó:

 • Find_text: Là chuỗi ký tự bạn muốn tìm kiếm trong within_text.
 • Within_text: Là chuỗi ký tự mà muốn tìm kiếm.
 • [start_num]: Là vị trí bắt đầu của tìm kiếm trong within_text. Nếu không được chỉ định, giá trị mặc định là 1 (tức là tìm kiếm bắt đầu từ ký tự đầu tiên).

Cú pháp thực hiện của hàm Find trong trang tính

Hướng dẫn dùng hàm FIND trong Excel kèm ví dụ

Sau khi bạn đã hiểu hết về khái niệm của hàm FIND và cú pháp của hàm thì dưới đây sẽ là một ví dụ cụ thể giúp bạn thực hiện và áp dụng hàm FIND trong Excel dễ dàng hơn:

Ví Dụ: Tìm chữ Y bằng hàm FIND trong họ và tên của bạn: Nguyễn Trần Trung Quân

Ví dụ cụ thể về áp dụng hàm FIND trong trang tính

Cách thực hiện: Để tìm kiếm chữ Y trong chữ Nguyễn Trần Trung Quân bằng hàm FIND bạn nhập hàm hàm vào ô muốn đếm ký tự như sau:

=FIND("y",A1)

Trong đó:

 • Y: Là chữ cái muốn tìm kiếm
 • A1: Là chuỗi văn bản bạn muốn tìm kiếm chữ Y

Sử dụng hàm FIND để tìm kiếm ký tự nhanh nhất

Kết hợp hàm FIND với LEFT, IF, MID, RIGHT trong Excel

Ngoài cách sử dụng hàm FIND cơ bản trong Excel bạn có thể kết hợp hàm FIND với các hàm LEFT, RIGHT, IF, MID để nâng cao quy trình làm việc của bạn. Dưới đây là các bước thực hiện và áp dụng hàm FIND với các hàm đó:

Hàm FIND kết hợp hàm LEFT

Hàm LEFT được sử dụng để trích xuất một số lượng ký tự cụ thể từ một chuỗi văn bản, bắt đầu từ vị trí đầu tiên của chuỗi. Kết hợp với hàm FIND, bạn có thể tìm một chuỗi con và sau đó trích xuất một phần của chuỗi dựa trên vị trí đầu tiên của chuỗi con đó trong chuỗi gốc.

Ví Dụ: Bạn đang có 1 list danh sách họ và tên ở cột A và muốn tách họ riêng sang một cột C

Ví dụ về kết hợp hàm FIND với hàm LEFT trong Excel

Cách thực hiện: Trường hợp này bạn có thể kết hợp hàm LEFT với hàm FIND để tách dữ liệu từ họ trong họ và tên của 1 list danh sách. Bạn nhập hàm như sau:

 • =LEFT(A1,FIND(" ",A1)-1)

Hàm FIND trong Excel kết hợp LEFT để xuất dữ liệu

Trong ví dụ này, hàm FIND sẽ tìm vị trí của dấu cách đầu tiên trong chuỗi ở ô A1. Hàm LEFT sẽ trích xuất phần của chuỗi từ vị trí đầu tiên cho đến trước vị trí của dấu cách đầu tiên.

Hàm FIND kết hợp hàm RIGHT

Tương tự như trên, hàm RIGHT cũng được sử dụng để trích xuất một số lượng ký tự cụ thể từ một chuỗi văn bản, bắt đầu từ vị trí cuối cùng của chuỗi. Kết hợp với hàm FIND, bạn có thể tìm một chuỗi con và sau đó trích xuất một phần của chuỗi dựa trên vị trí đầu tiên của chuỗi con đó trong chuỗi gốc.

Ví dụ: Trong list danh sách học sinh, yêu cầu cần bỏ họ tất cả của các học sinh chỉ lấy phần tên đệm và phần tên của học sinh trong cột A rồi gắn kết quả sau khi thực hiện vào cột B

Trong ví dụ này bạn sẽ thực hiện kết hợp hàm RIGHT với hàm FIND như sau:

 • =RIGHT(A1, LEN(A1) - FIND(" ", A1))

Ví dụ cụ thể về kết hợp hàm RIGHT với hàm FIND

Trong đó:

 • FIND(" ", A1): Công thức hàm FIND sẽ xác định vị trí của ký tự “ “ là khoảng trắng phân tách giữa họ và tên đệm của list danh sách học sinh
 • =RIGHT(A1, LEN(A1): Hàm RIGHT sẽ làm nhiệm vụ xuất toàn bộ các ký tự còn lại đằng sau khoảng trắng “ “

Hàm FIND kết hợp hàm IF

Bạn có thể sử dụng hàm FIND để kiểm tra xem một chuỗi con có tồn tại trong chuỗi văn bản hay không và sau đó sử dụng hàm IF để thực hiện dò theo kết quả trên.

Ví Dụ: Trong cột A nếu như hàng nào có chữ “Apple” thì sẽ trả về kết quả là “Tồn Tại”. Còn nếu như không có chữ “Apple” thì sẽ trả về kết quả là “Không Tồn Tại” trong trang tính.

Lọc chuỗi văn bản kết hợp hàm IF với hàm FIND

Trong ví dụ này, nếu chuỗi "apple" tồn tại trong ô A1, thì hàm FIND sẽ trả về một số và ISNUMBER sẽ trả về TRUE. Do đó, hàm IF sẽ trả về "Tồn tại"; ngược lại, nó sẽ trả về "Không tồn tại". Bạn sẽ thực hiện công thức như sau:

 • =IF(ISNUMBER(FIND("apple", A1)), "Tồn tại", "Không tồn tại")

Hàm FIND kiểm tra văn bản và hàm IF lọc dữ liệu

Hàm FIND kết hợp hàm MID

Hàm MID được sử dụng để trích xuất một phần của một chuỗi văn bản, bắt đầu từ vị trí cụ thể và với một độ dài cụ thể. Bạn có thể kết hợp hàm MID với hàm FIND để trích xuất một phần của chuỗi văn bản dựa trên vị trí bắt đầu của chuỗi văn bản con.

Ví Dụ: Tìm 3 ký tự ở giữa ô A1

Sử dụng hàm MID kết hợp với hàm FIND

Để giải được bài toán này bạn nên kết hợp hàm FIND trong Excel và hàm MID để tìm kiếm 3 ký tự ở giữa tên. Công thức hàm để thực hiện bài toán này như sau:

=MID(A1,FIND(" ",A1)+1,3)

Trong đó:

 • MID: Lệnh hàm cần lấy ký tự ở giữa
 • A1: Ô cần lấy dữ liệu
 • FIND: Lệnh hàm tìm kiếm ký tự
 • +1: Là giá trị cần lấy sau khoảng cách
 • 3: Là số lượng ký tự muốn lấy

Hàm MID và FIND để tìm kiếm ký tự cụ thể

Một số lỗi trong Excel khi sử dụng hàm FIND

Lỗi khi sử dụng hàm FIND trong trang tính Excel

Khi bạn sử dụng hàm FIND trong Excel, có một số lỗi thường gặp mà người dùng cần lưu ý, dưới đây là một số vấn đề phổ biến và cách khắc phục chúng:

 • #VALUE!

Lỗi này xuất hiện khi một trong các đối số của hàm FIND không hợp lệ. Ví dụ, nếu find_text không được tìm thấy trong within_text, hoặc nếu start_num là một số âm, hàm sẽ trả về lỗi #VALUE!.

Cách khắc phục: Kiểm tra xem find_text có tồn tại trong within_text hay không.

 • #N/A

Lỗi này xảy ra khi Excel không thể tìm thấy giá trị cần thiết trong quá trình tìm kiếm. Ví dụ, nếu hàm FIND không tìm thấy chuỗi find_text trong within_text, nó sẽ trả về #N/A.

Cách khắc phục: Xác định xem vấn đề có thể xuất phát từ việc không chính xác về kiểu dữ liệu, hoặc có thể do sai sót khi nhập dữ liệu.

 • #NAME?

Lỗi này xảy ra khi Excel không nhận diện được tên của hàm hoặc nếu tên hàm được gõ sai.

Cách khắc phục: Đảm bảo rằng tên hàm được nhập chính xác và không có lỗi chính tả.

 • #NUM!

Lỗi này xuất hiện khi số bắt đầu (start_num) trong hàm FIND không hợp lệ. Ví dụ, nếu start_num là một số không hợp lệ hoặc không là một số nguyên dương, hàm sẽ trả về lỗi #NUM!.

Cách khắc phục: Chắc chắn rằng start_num không vượt quá độ dài của within_text.

Để tránh các lỗi này xảy ra với trang tính của bạn thì bạn cần cung cấp các đối số đúng và kiểm tra kỹ lưỡng công thức trước khi sử dụng hàm FIND trong Excel.

Trên đây, là toàn bộ thông tin hữu ích liên quan đến hàm FIND trong Excel. Những thông tin này đều rất hữu ích cho bạn trong quá trình tìm hiểu về hàm FIND và các hàm kết hợp với nó trong trang tính Excel.

Cùng chuyên mục:

Hàm Len là gì? Cách dùng hàm LEN trong Excel chuẩn nhất

Hàm Len là gì? Cách dùng hàm LEN trong Excel chuẩn nhất

Giới thiệu hàm LEN và hướng dẫn cách dùng hàm LEN chi tiết cho người…

Cách chuyển file Excel sang PDF không mất phí dễ dàng nhất

Cách chuyển file Excel sang PDF không mất phí dễ dàng nhất

Chuyển file Excel sang PDF nhanh nhất trên phần mềm Excel: Chọn FILE => chọn…

Cách tách tên trong Excel bằng hàm và sử dụng tính năng

Cách tách tên trong Excel bằng hàm và sử dụng tính năng

Hướng dẫn cách tách tên trong Excel bằng nhiều hàm khác nhau, tách tên và…

Cách tạo dấu tích trong Excel dễ dàng và nhanh chóng

Cách tạo dấu tích trong Excel dễ dàng và nhanh chóng

Dấu tích trong Excel là ký hiệu dùng để đánh dấu, có nhiều cách tạo…

Hướng dẫn kẻ dòng trong Word đơn giản cho người mới

Hướng dẫn kẻ dòng trong Word đơn giản cho người mới

Thêm đường kẻ dòng trong Word bằng cách nhân 3 lần phím “___” thêm đường…

Cách dùng hàm Random trong Excel tạo số ngẫu nhiên

Cách dùng hàm Random trong Excel tạo số ngẫu nhiên

Sử dụng hàm Random trong Excel để tạo các số ngẫu nhiên trong Excel với…

Hàm TRIM trong Excel là gì? Cách dùng hàm TRIM cực đơn giản

Hàm TRIM trong Excel là gì? Cách dùng hàm TRIM cực đơn giản

Hàm TRIM trong Excel dùng để loại bỏ các khoảng trống dư thừa không cần…

Hướng dẫn sử dụng hàm trừ trong Excel dễ hiểu nhất

Hướng dẫn sử dụng hàm trừ trong Excel dễ hiểu nhất

Hàm trừ trong Excel là một hàm đơn giản và dễ thực hiện nhưng lại…

Top