MỚI CẬP NHẬT
XEM NHIỀU

Cách dùng hàm MID trong Excel lấy ký tự chính xác và đơn giản

Giới thiệu về hàm MID trong Excel là hàm cắt chuỗi ký tự ở giữa chuỗi ký tự cho trước. Cú pháp hàm MID là gì trong excel =MID(text, A, B). Tìm hiểu chi tiết!

Bạn đang làm việc với dữ liệu văn bản trong Excel và cần trích xuất những phần tử cụ thể từ chuỗi ký tự? Hãy để chúng tôi giới thiệu cho bạn một công cụ mạnh mẽ và đơn giản - hàm MID trong Excel. Trong bài viết này, techtuts sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm MID để lấy chính xác những ký tự bạn cần từ dữ liệu văn bản của mình.

Dù bạn là người mới bắt đầu tiếp xúc với Excel hoặc đã có kinh nghiệm, hàm MID sẽ giúp bạn giải quyết một loạt các tác vụ liên quan đến xử lý dữ liệu một cách hiệu quả

Hàm MID trong Excel là gì?

Tìm hiểu nhanh chóng về hàm MID trong Excel là gì?

Hàm MID trong Excel là một hàm tích hợp được sử dụng để trích xuất một phần cụ thể của một chuỗi ký tự hoặc văn bản dựa trên vị trí bắt đầu và độ dài đã chỉ định. Nó giúp người dùng tách ra và xử lý dữ liệu từ các chuỗi phức tạp trong bảng tính Excel, chẳng hạn như trích xuất tên từ họ và tên đầy đủ hoặc lấy thông tin con số từ một chuỗi số điện thoại.

Cú pháp của hàm MID là gì?

Hàm MID sử dụng cú pháp gì trong Excel

Cú pháp của hàm MID trong Excel được thực hiện như sau: “=MID(text, A, B)”

 • text: là chuỗi ký tự
 • A: là vị trí bắt đầu của phần cần trích xuất trong chuỗi text.
 • B: là số lượng ký tự bạn muốn trích xuất từ vị trí bắt đầu.

Hàm MID sẽ trả về một chuỗi ký tự mới chứa các ký tự được trích xuất từ chuỗi gốc, dựa trên vị trí bắt đầu và độ dài đã chỉ định.

Dùng hàm MID để trích xuất họ trong Excel

Hàm MID được sử dụng để trích xuất một phần của một chuỗi ký tự dựa trên vị trí bắt đầu và độ dài trong Excel. Để trích xuất họ từ một tên có sẵn trong một ô, bạn có thể sử dụng hàm MID như sau:

 • Bước 1: Mở file dữ liệu trong Excel mà bạn muốn dùng hàm MID để trích xuất họ hoặc có thể thêm dữ liệu mới
 • Bước 2: Trong ô B1 (hoặc bất kỳ ô nào bạn muốn hiển thị họ), nhập công thức trong Excel như sau:

=MID(A4,SEARCH(" ",A4)+1,LEN(A4))

Sau đó nhấn Enter để hoàn tất quá trình trích xuất họ bằng hàm MOD trong Excel

Cách sử dụng hàm MID để tách họ đơn giản trong Excel

Lưu ý: rằng công thức này giả định rằng tên và họ được ngăn cách bằng một khoảng trắng đầu tiên trong chuỗi. Nếu có các trường hợp đặc biệt khác, bạn có thể cần điều chỉnh công thức một chút để phù hợp.

Áp dụng hàm MID để trích xuất tên trong Excel

Để trích xuất tên từ một chuỗi tên bằng hàm MID trong Excel, bạn có thể sử dụng công thức sau:

Giả sử tên đầy đủ được nhập vào ô A2, và bạn muốn trích xuất phần tên từ chuỗi tên:

Trong ô B1 (hoặc bất kỳ ô nào bạn muốn hiển thị tên), nhập công thức sau:

=MID(A2,FIND(" ",A2)+1,LEN(A2))

Cuối cùng nhấn Enter để hiển thị tên.

Hướng dẫn tách tên đơn giản bằng hàm MID

Dùng hàm MID tách chữ từ vị trí bất kỳ bằng trong Excel

Hàm MID trong excel được sử dụng để trích xuất một phần của văn bản từ một chuỗi văn bản dựa trên vị trí bắt đầu và độ dài bạn chỉ định. Để sử dụng hàm MID để tách chữ từ vị trí bất kỳ trong một chuỗi văn bản và loại bỏ khoảng trắng. Bạn thực hiện 2 bước như sau:

 • Bước 1: Mở tệp Excel và chuẩn bị dữ liệu. Đảm bảo rằng bạn đã có một chuỗi văn bản và bạn muốn trích xuất từ thứ tự N nào đó trong chuỗi này.
 • Bước 2: Xác định ô bạn muốn tách chữ bất kỳ. (Ví dụ là ô B2). Ví dụ này sẽ tách từ thứ 3 trong chuỗi ký tự có ở ô A2

=TRIM(MID(SUBSTITUTE(string,” “,REPT(” “,LEN(text))), (X-1)*LEN(text)+1, LEN(text)))

Trong đó:

Text: được hiểu là chuỗi văn bản ban đầu

X: là số thứ tự của từ cần trích xuất

Ví dụ bạn muốn từ thứ 5 trong chuỗi văn bản. Bạn nhập hàm như sau: =TRIM(MID(SUBSTITUTE(A2, " ", REPT(" ", LEN(A2))), (5-1)*LEN(A2)+1, LEN(A2)))

Hướng dẫn lấy ký tự bất kỳ trong chuỗi văn bản

Dùng hàm MID trích xuất chuỗi ký tự nằm giữa hai dấu cách trong Excel

Giả sử chuỗi bạn muốn trích xuất nằm trong ô A2, và bạn muốn trích xuất chuỗi ký tự nằm giữa dấu cách đầu tiên và dấu cách thứ hai. Làm theo hàm MID dưới đây:

Ví dụ ô bạn muốn hiển thị tên nằm giữa 2 dấu cách là ô B2 (hoặc bất kỳ ô nào bạn muốn hiển thị chuỗi trích xuất), nhập công thức sau:

=MID(A2,FIND(" ",A2)+1,FIND(" ",A2,FIND(" ",A2)+1)-FIND(" ",A2)-1)

 • Hàm FIND(" ",A2) tìm vị trí của dấu cách đầu tiên trong chuỗi A2
 • Hàm FIND(" ",A2,FIND(" ",A2)+1) tìm vị trí của dấu cách thứ hai, bắt đầu từ vị trí sau dấu cách đầu tiên.
 • Sự chênh lệch giữa hai vị trí tìm thấy (tức là FIND(" ",A2,FIND(" ",A2)+1)-FIND(" ",A2)-1) là độ dài của chuỗi ký tự bạn muốn trích xuất.
 • Vị trí bắt đầu của trích xuất được xác định bằng cách cộng thêm 1 vào vị trí của dấu cách đầu tiên.

Cuối cùng nhấn vào Enter để nhận kết quả tại ô B2.

Dùng hàm MID kết hợp với hàm FIND để lấy tên đệm trong Excel

Dùng hàm MID tìm kiếm ký tự số trong Excel

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm MID trong Excel để trích xuất một con số từ một chuỗi văn bản và chuyển đổi nó thành một số:

Giả sử bạn có một chuỗi văn bản "Số điện thoại: 123-456-7890" ở ô và bạn muốn trích xuất số điện thoại "123-456-7890" từ chuỗi này và chuyển đổi nó thành một số:

 • Sử dụng hàm MID để trích xuất số điện thoại từ chuỗi: =MID("A12", 15, 12)

Sử dụng hàm MID để tách số từ dữ liệu văn bản

 • Sau đó, bạn có thể sử dụng hàm VALUE để chuyển đổi chuỗi trích xuất thành một số: =VALUE(MID("A12", 15, 12))

Hàm VALUE sẽ chuyển đổi chuỗi "123-456-7890" thành số 1234567890.

Như vậy, bạn đã sử dụng hàm MID để trích xuất một phần của chuỗi văn bản và sau đó sử dụng hàm VALUE để chuyển đổi nó thành một số.

Những lưu ý khi dùng hàm MID trong excel

Những lưu ý quan trọng khi sử dụng hàm MID

Khi sử dụng hàm MID trong Excel bạn cần lưu ý một số điều quan trọng dưới đây để không gặp những lỗi trong Excel không đáng có:

 • Cú pháp chính xác: Đảm bảo bạn tuân thủ đúng cú pháp của hàm MID với ba đối số: MID(text, start_num, num_chars). Sử dụng dấu phẩy để phân tách giữa các đối số và đặt chúng trong dấu ngoặc đơn.
 • Kiểm tra vị trí bắt đầu và độ dài: Chắc chắn rằng giá trị start_num (vị trí bắt đầu) và num_chars (số lượng ký tự) được chỉ định đúng. Lỗi trong việc xác định vị trí bắt đầu hoặc số lượng ký tự có thể dẫn đến kết quả không đúng.
 • Xác minh dữ liệu đầu vào: Kiểm tra rằng ô chứa dữ liệu cần trích xuất (text) chứa đúng kiểu dữ liệu (chuỗi ký tự) và không bị trống.
 • Kiểm tra lỗi #VALUE!: Nếu bạn gặp lỗi #VALUE!, đây có thể là do một số lỗi trong dữ liệu đầu vào hoặc cú pháp hàm không chính xác. Hãy kiểm tra lại cú pháp và đảm bảo dữ liệu đầu vào hợp lệ.
 • Sử dụng đặt tên cho các ô: Đặt tên cho các ô chứa thông tin đầu vào và kết quả có thể giúp làm cho công thức của bạn dễ hiểu hơn.
 • Thực hành và kiểm tra: Trước khi áp dụng hàm MID trong một bảng tính quan trọng, hãy thực hiện thử nghiệm trên một bảng tính thử nghiệm để đảm bảo rằng nó hoạt động đúng cách với dữ liệu của bạn.

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách sử dụng hàm MID trong Excel để trích xuất các ký tự chính xác từ một chuỗi văn bản. Hàm MID là một công cụ mạnh mẽ và đơn giản, giúp bạn nhanh chóng thực hiện trích xuất thông tin quan trọng từ dữ liệu của mình. Techtuts.net hy vọng rằng sau khi đọc bài viết này, bạn đã nắm vững cách sử dụng hàm MID và có thể áp dụng nó vào công việc của mình một cách hiệu quả. Nếu bạn cần thêm hỗ trợ hoặc có bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến Excel, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.

Cùng chuyên mục:

Hàm Len là gì? Cách dùng hàm LEN trong Excel chuẩn nhất

Hàm Len là gì? Cách dùng hàm LEN trong Excel chuẩn nhất

Giới thiệu hàm LEN và hướng dẫn cách dùng hàm LEN chi tiết cho người…

Cách chuyển file Excel sang PDF không mất phí dễ dàng nhất

Cách chuyển file Excel sang PDF không mất phí dễ dàng nhất

Chuyển file Excel sang PDF nhanh nhất trên phần mềm Excel: Chọn FILE => chọn…

Cách tách tên trong Excel bằng hàm và sử dụng tính năng

Cách tách tên trong Excel bằng hàm và sử dụng tính năng

Hướng dẫn cách tách tên trong Excel bằng nhiều hàm khác nhau, tách tên và…

Cách tạo dấu tích trong Excel dễ dàng và nhanh chóng

Cách tạo dấu tích trong Excel dễ dàng và nhanh chóng

Dấu tích trong Excel là ký hiệu dùng để đánh dấu, có nhiều cách tạo…

Hướng dẫn kẻ dòng trong Word đơn giản cho người mới

Hướng dẫn kẻ dòng trong Word đơn giản cho người mới

Thêm đường kẻ dòng trong Word bằng cách nhân 3 lần phím “___” thêm đường…

Cách dùng hàm Random trong Excel tạo số ngẫu nhiên

Cách dùng hàm Random trong Excel tạo số ngẫu nhiên

Sử dụng hàm Random trong Excel để tạo các số ngẫu nhiên trong Excel với…

Hàm TRIM trong Excel là gì? Cách dùng hàm TRIM cực đơn giản

Hàm TRIM trong Excel là gì? Cách dùng hàm TRIM cực đơn giản

Hàm TRIM trong Excel dùng để loại bỏ các khoảng trống dư thừa không cần…

Hướng dẫn sử dụng hàm trừ trong Excel dễ hiểu nhất

Hướng dẫn sử dụng hàm trừ trong Excel dễ hiểu nhất

Hàm trừ trong Excel là một hàm đơn giản và dễ thực hiện nhưng lại…

Top