MỚI CẬP NHẬT
XEM NHIỀU

Tìm dữ liệu bằng hàm Vlookup và Hlookup đơn giản kèm ví dụ

Tìm dữ liệu bằng hàm VLOOKUP và HLOOKUP trong Excel. Công thức VLOOKUP như sau: =VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

Hàm VLOOKUP và HLOOKUP được sử dụng để truy xuất dữ liệu từ một bảng và trả về giá trị tương ứng dựa trên điều kiện xác định. Biết cách sử dụng hàm này sẽ giúp bạn tìm kiếm dữ liệu nhanh chóng và chính xác nhất.

Bài viết hôm nay, techtuts sẽ chia sẻ cho các bạn về cách tìm dữ liệu bằng hàm vlookup và hlookup và cách kết hợp hai hàm này lại với nhau!

Hàm Vlookup, Hlookup trong Excel dùng để làm gì?

Tìm hiểu về cách dùng của từng hàm VLOOKUP và HLOOKUP trong Excel

Hàm VLOOKUP và HLOOKUP là hai hàm phổ biến trong Microsoft Excel được sử dụng để tìm kiếm và trả về giá trị từ một bảng dữ liệu. Dưới đây là cách dùng chi tiết từng hàm:

 • Hàm VLOOKUP: Dùng để tìm kiếm một giá trị trong cột của bảng dữ liệu và trả về giá trị tương ứng từ cột khác trong hàng đó. Có thể áp dụng hàm này để tìm kiếm số lượng, giá cả dựa trên các sản phẩm.
 • Hàm HLOOKUP: Tương tự như VLOOKUP, nhưng hàm này tìm kiếm hàng đầu tiên của bảng dữ liệu và trả về giá trị từ một hàng khác.

Cả hai hàm này đều rất hữu ích cho người thường xuyên sử dụng trang tính Excel trong việc tìm kiếm và xuất dữ liệu từ bảng dữ liệu lớn dựa trên một điều kiện xác định.

Tìm dữ liệu bằng hàm Vlookup trong Excel

Để tìm dữ liệu bằng hàm VLOOKUP trong Excel, bạn cần hiểu về cú pháp của hàm. Dưới đây là cú pháp và ví dụ thực hiện:

Cú pháp cơ bản của hàm Vlookup

Cú pháp chính xác thường dùng của hàm VLOOKUP trong Excel như sau:

=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

Trong đó:

 • Lookup_value: Giá trị mà bạn muốn tìm kiếm trong bảng dữ liệu.
 • Table_array: Phạm vi của bảng dữ liệu, gồm cột chứa giá trị muốn tìm kiếm và cột chứa giá trị muốn trả về.
 • Col_index_num: Số thứ tự của cột trong “Table_array” chứa giá trị muốn trả về.
 • [range_lookup]: Có thể để là TRUE (hoặc 1) để tìm kiếm giá trị gần đúng, hoặc FALSE (hoặc 0) để tìm kiếm giá trị chính xác. Nếu bỏ trống mục này thì mặc định là TRUE.

Ví dụ về hàm Vlookup

Giả sử bạn có một bảng dữ liệu về sản phẩm như sau:

Ví dụ để áp dụng hàm VLOOKUP trong Excel

Bạn muốn tìm giá của sản phẩm có mã "222DFC". Bạn có thể áp dụng hàm VLOOKUP dưới đây:

=VLOOKUP("222DFC", B2:D6, 3, FALSE)

Trong đó:

 • 222DFC: là giá trị bạn đang muốn tìm kiếm.
 • B2:D6: là phạm vi của bảng dữ liệu.
 • 3: là số thứ tự của cột chứa giá trị bạn muốn trả về
 • FALSE: đảm bảo rằng tìm kiếm giá trị chính xác.

Kết quả chính xác trả về là 120

Ví dụ để áp dụng hàm VLOOKUP trong Excel

Tìm dữ liệu bằng hàm Hlookup trong Excel

Hàm HLOOKUP được sử dụng để tìm kiếm giá trị trong hàng của một phạm vi và trả về giá trị tương ứng từ hàng khác.Cú pháp thực hiện và ví dụ chi tiết như sau:

Cú pháp cơ bản của hàm Hlookup

Cú pháp của hàm HLOOKUP được thực hiện như sau:

=HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup])

Trong đó:

 • Lookup_value: Giá trị mà bạn muốn tìm kiếm trong hàng của bảng dữ liệu.
 • Table_array: Phạm vi bảng dữ liệu
 • Row_index_num: Số thứ tự của hàng table_array
 • [range_lookup]: Có thể để là TRUE để dò tìm giá trị gần đúng, hoặc FALSE tìm kiếm giá trị chính xác

Ví dụ về hàm Hlookup

Để áp dụng được hàm HLOOKUP trong Excel bạn hãy thực hiện theo ví dụ sau đây của chúng tôi:

Đầu tiên hãy mở bảng dữ liệu mà bạn muốn tìm dữ liệu theo hàng hoặc có thể tạo mộ bảng dữ liệu mới trong Excel

Lấy ví dụ để tính hàm HLOOKUP trong Excel

Tiếp theo để tìm kiếm giá của sản phẩm “ABC123”. Bạn hãy áp dụng hàm HLOOKUP như sau để hàm trả về dữ liệu đúng nhất:

=HLOOKUP("ABC123", B1:E3, 3, FALSE)

Trong đó:

 • ABC123 là giá trị mà bạn đang muốn tìm kiếm đầu tiên trong bằng dữ liệu
 • B1:E3 là phạm vi của bảng dữ liệu.
 • 3 là số thứ tự của hàng
 • FALSE là đảm bảo được giá trị tìm kiếm chính xác nhất

Kết quả tính hàm HLOOKUP trả về chính xác

Sau khi áp dụng công thức thành công thì hàm sẽ trẻ về cho bạn kết quả tìm giá trị của sản phẩm ABC123 là 300

Cách phân biệt hàm Vlookup và Hlookup trong Excel

Cách để phân biệt được 2 hàm VLOOKUP và HLOOKUP

Hàm VLOOKUP và HLOOKUP là hai hàm khác nhau trong Excel, được dùng để tìm kiếm dữ liệu theo chiều dọc và chiều ngang trong bảng dữ liệu. Dưới đây là cách phân biệt giữa hai hàm này để bạn không bị nhầm lẫn:

 • VLOOKUP: "V" trong VLOOKUP dành cho chiều dọc, nghĩa là hàm này sẽ tìm kiếm giá trị theo chiều từ trên xuống trong cột đầu tiên của bảng dữ liệu.
 • HLOOKUP: "H" trong HLOOKUP dành cho chiều ngang, hàm này tìm kiếm giá trị từ trái sang phải trong hàng đầu tiên của bảng dữ liệu.

Kết hợp hai hàm VLOOKUP và HLOOKUP trong Excel

Khi bạn cần tìm kiếm dữ liệu trong một bảng lớn và phức tạp, có thể bạn sẽ cần kết hợp cả hai hàm VLOOKUP và HLOOKUP để đảm bảo tìm kiếm dữ liệu theo cả chiều dọc và chiều ngang. Dưới đây là một ví dụ mẫu về cách kết hợp cả hai hàm này:

Ví dụ: Bạn có một bảng dữ liệu về sản phẩm như sau

Ví dụ để kết hợp hai hàm Vlookup và Hlookup trong Excel

Bạn đang muốn tìm giá của sản phẩm có mã "ABC123". Bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP để xác định cột chứa mã sản phẩm, sau đó sử dụng hàm HLOOKUP để tìm giá của sản phẩm trong hàng giá.

 • Bước 1: Sử dụng hàm VLOOKUP để xác định cột chứa mã của sản phẩm

=VLOOKUP("XYZ456", A2:D3, 2, FALSE)

Kết quả sẽ trả về cho bạn là: Xe Đạp

Hướng dẫn sử dụng hàm VLOOKUP để tìm tên sản phẩm

Bước 2: Sử dụng hàm HLOOKUP để tìm giá trong hàng giá

=HLOOKUP(VLOOKUP("XYZ456", A2:D3, 2, FALSE), A2:D3, 3, FALSE)

Kết quả sẽ là giá của sản phẩm có mã "XYZ456" là: 150

Kết hợp 2 hàm VLOOKUP và HLOOKUP để tìm giá trị trong Excel

Một số lỗi thường gặp khi sử dụng hàm Vlookup, Hlookup

Một số lỗi thường gặp khi áp dụng hàm VLOOKUP và HLOOKUP

Khi tìm dữ liệu bằng hàm VLOOKUP và HLOOKUP trong Excel, có một số lỗi phổ biến mà người dùng thường gặp phải như sau:

 • Lỗi #N/A

Nếu bạn gặp lỗi này thì chắc chắn bạn đang nhập sai giá trị hãy kiểm tra lại giá trị tìm kiếm, phạm vi bảng dữ liệu, và đảm bảo giá trị đang tìm kiếm là chính xác. Nếu như lỗi này vẫn xuất hiện thì bạn hãy thử sử dụng hàm INDEX kết hợp hàm MATCH trong Excel

 • Lỗi #REF!

Đây là lỗi tham chiếu không hợp lệ. Nguyên nhân là do phạm vi hoặc ô tham chiếu trong hàm đã bị xóa hoặc thay đổi. Nếu gặp lỗi này bạn hãy kiểm tra lại phạm vi ô và xem lại Col_index_num có bằng hoặc nhỏ hơn số cột Table_array hay không

 • #VALUE! -

Nếu bạn thấy lỗi này thì bạn đang bị sai giá trị đầu vào do một hoặc nhiều tham số của hàm không hợp lệ. Hãy kiểm tra lại cú pháp của hàm, đảm bảo rằng tất cả các tham số được nhập đúng cách.

 • #NAME?

Đây là lỗi về tên hàm không được nhận diện. Có thể bạn đã nhập tên hàm sai hoặc không được nhận diện bởi Excel. Bạn hãy thêm dấu ngoặc kép “ để Excel nhận diện tên hàm của bạn

 • #NUM!

Lỗi giá trị của col_index_num âm hoặc bằng 0. Tham số col_index_num đang không hợp lệ. Hãy xem lại hàm và đảm bảo col_index_num là một số nguyên dương và phù hợp với số cột trong bảng dữ liệu.

Một số lỗi bên trên là một số lỗi mà bạn sẽ thường thấy khi thực hiện tìm dữ liệu bằng hàm Vlookup và Hlookup trong Excel. Hãy áp dụng những cách khắc phục bên trên để xử lý lỗi của bạn nhanh nhất nhé.

Trên đây là toàn bộ những thông tin liên quan đến chủ đề tìm dữ liệu bằng hàm vlookup và hlookup. Mong rằng những kiến thức mà chúng tôi cung cấp cho bạn giúp bạn xử lý được công việc một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Cùng chuyên mục:

Hàm Len là gì? Cách dùng hàm LEN trong Excel chuẩn nhất

Hàm Len là gì? Cách dùng hàm LEN trong Excel chuẩn nhất

Giới thiệu hàm LEN và hướng dẫn cách dùng hàm LEN chi tiết cho người…

Cách chuyển file Excel sang PDF không mất phí dễ dàng nhất

Cách chuyển file Excel sang PDF không mất phí dễ dàng nhất

Chuyển file Excel sang PDF nhanh nhất trên phần mềm Excel: Chọn FILE => chọn…

Cách tách tên trong Excel bằng hàm và sử dụng tính năng

Cách tách tên trong Excel bằng hàm và sử dụng tính năng

Hướng dẫn cách tách tên trong Excel bằng nhiều hàm khác nhau, tách tên và…

Cách tạo dấu tích trong Excel dễ dàng và nhanh chóng

Cách tạo dấu tích trong Excel dễ dàng và nhanh chóng

Dấu tích trong Excel là ký hiệu dùng để đánh dấu, có nhiều cách tạo…

Hướng dẫn kẻ dòng trong Word đơn giản cho người mới

Hướng dẫn kẻ dòng trong Word đơn giản cho người mới

Thêm đường kẻ dòng trong Word bằng cách nhân 3 lần phím “___” thêm đường…

Cách dùng hàm Random trong Excel tạo số ngẫu nhiên

Cách dùng hàm Random trong Excel tạo số ngẫu nhiên

Sử dụng hàm Random trong Excel để tạo các số ngẫu nhiên trong Excel với…

Hàm TRIM trong Excel là gì? Cách dùng hàm TRIM cực đơn giản

Hàm TRIM trong Excel là gì? Cách dùng hàm TRIM cực đơn giản

Hàm TRIM trong Excel dùng để loại bỏ các khoảng trống dư thừa không cần…

Hướng dẫn sử dụng hàm trừ trong Excel dễ hiểu nhất

Hướng dẫn sử dụng hàm trừ trong Excel dễ hiểu nhất

Hàm trừ trong Excel là một hàm đơn giản và dễ thực hiện nhưng lại…

Top